herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

23 lip 2018
Aktualności
Marta Katarzyńska

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim III"

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim realizuje projekt który skierowany jest do młodych osób w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym do osób niepełniosprawnych zarejestrowanych w PUP w Kamieniu Pomorskim jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), dla osób z niskimi kwalifikacjami oraz osoby długotrwale bezrobotne.

Szczegółowe informacje dostęne są na stronie internetowej PUP w Kamieniu Pomorskim:

Informacje dotyczące Projektu - Aktywizacja osób młodych

czytaj więcej

22 cze 2018
Aktualności
Marta Katarzyńska

Program "Dobry start"

"Dobry start" to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku na rozpoczęcie roku szkolnego dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie "Dobry start" przysługuje także w przypadku ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia oraz w przypadku ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

czytaj więcej

06 cze 2018
Aktualności
Marta Katarzyńska

Realizacja projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamieńskim IV".

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje o realizacji projektu pozakonkursowego pn.:

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamieńskim IV".


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Osi priorytetowej VI „Rynek Pracy", Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.


 

czytaj więcej

06 cze 2018
Aktualności
Marta Katarzyńska

PROJEKTY: Kwalifikacje kluczem do sukcesu II oraz Kwalifikacje kluczem do sukcesu III

Stowarzyszenie "Synergia" rozpoczęło realizację projektów, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oba projekty skierowane są łącznie do 900 osób w weiku 18+, zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów, gdzie występuje zwiększona stopa bezrobocia. 

 

czytaj więcej

  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Dziwnów
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • Niebieska Linia
  • Telefon Zaufania