herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

"Dobry start" to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku na rozpoczęcie roku szkolnego dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie "Dobry start" przysługuje także w przypadku ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia oraz w przypadku ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Wniosek o Świadczenie "Dobry start" może złożyć: rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny, rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz osoba ucząca się.

Wnioski można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny, emaptia. mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną banków. od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).

Wnioski można pobrać ze strony: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

W przypadku wniosków żłożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają świadczenie nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. 

Ważne ! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

W Gminie Dziwnów realizacją świadczenia "Dobry start" zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie, ul. Mała 3; pokój numer1, tel 91 3813786, tel./fax 91 3814282

Wiecej informacji można znaleźć na stronie: https://www.mpips.gov.pl/dobrystart

Informacje będą również sukcesywnie umieszczane na stronie: https://ops.dziwnow.pl/ w zakłądce "Dobry start".

  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Dziwnów
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • Niebieska Linia
  • Telefon Zaufania