herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

07 mar 2019
Aktualności
Marta Katarzyńska

PROGRAM POMOCY DZIECIOM - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

PROGRAM POMOCY DZIECIOM jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Procedury programu zostały tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Ososby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Po analizie dokumentów uruchomiony zostaje kontakt z rodzinami wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebą dokumentację i przesyłają do weryfikacji. 

 

czytaj więcej

22 lut 2019
Aktualności
Marta Katarzyńska

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kamieńskiego

Powiat Kamieński w Kamieniu Pomorskim informuje, że zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) realizuje zadania o ww. zakresie jako zlecone z zakresu administracji rządowej. Od roku 2019 udzielane może być również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, realizowane jest również zadanie z zakresu edukacji prawnej.

W punktach na terenie powiatu kamieńskiego w 2019 roku udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna.

czytaj więcej

  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Dziwnów
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • Niebieska Linia
  • Telefon Zaufania