herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) oraz Uchwały Nr VII/110/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 65, poz. 1179).

Ww. uchwałą przyjęto również Regulamin Pracy Zespołu.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Dziwnowa nr VII/367/2017 z dnia 18 września 2017r. w skład zespołu wchodzą:

 1. Agata Tarasiuk – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziwnowie,
 2. Iwona Nowak – starszy pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziwnowie,
 3. Justyna Latawiec - starszy pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziwnowie,
 4. Anna Korwin - Szymanowska – sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Dziwnowie,
 5. Aleksandra Berenda – sierżant w Komendzie Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim,
 6. Małgorzata Janawa – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Dziwnowie,
 7. Renata Klimowicz – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Dziwnowie,
 8. Małgorzata Marzec – pielęgniarka w NZOZ Partnermed w Międzyzdrojach – Ośrodek Zdrowia w Dziwnowie,
 9. Emilia Szafran - Prezes Stowarzyszenia Nasz Dziwnów,
 10. Anna Pirowska – kurator zawodowy -  Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim.
 • Przewodniczącym Zespołu jest Pani Agata Tarasiuk.
 • Zastępcą Przewodniczącego Zespołu jest Pani Małgorzata Janawa.
 • Sekretarzem Zespołu jest Pani Justyna Latawiec.

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie; 72-420 Dziwnów, ul. Mała 3; Tel. 91 3813786, fax 91 3814282, e-mail: ops@dziwnow.pl.

Instytucje samorządowe i podmioty działające na terenie Gminy Dziwnów, udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie, ul. Mała 3, 72-420 Dziwnów, tel. 91 3813786, tel./fax 91 3814282, e-mail: ops@dziwnow.pl.
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dziwnowie (dane teleadresowe jak powyżej)
 • Posterunek Policji w Dziwnowie, ul. Mickiewicza 19, 72-420 Dziwnów, tel. 91 3813097
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Dziwnów
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • Niebieska Linia
 • Telefon Zaufania