herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ w 2019 r.

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE,

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

 

17.01.2019r., 15.02.2019r., 15.03.2019r., 17.04.2019r., 17.05.2019r., 17.06.2019r., 17.07.2019r., 16.08.2019r., 17.09.2019r., 17.10.2019r., 15.11.2019r., 17.12.2019r.

 

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

(ZASIŁKI STAŁE, OKRESOWE, CELOWE)

 

25.01.2019r.,  25.02.2019r., 25.03.2019r., 25.04.2019r., 24.05.2019r., 25.06.2019r., 25.07.2019r., 23.08.2019r., 25.09.2019r., 25.10.2019r., 25.11.2019r., 20.12.2019r.

 

Powyższe terminy wypłat mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Wpłaty na rachunek świadczeniobiorcy mogą nastąpić w terminie późniejszym od wskazanego w terminarzu, w zależności od księgowania środków u odbiorcy przelewu w danym banku.

Wskazane terminy dotyczą świadczeń wypłacanych na podstawie wydanej w sprawie decyzji.

Wypłaty świadczeń dotyczące nowych wniosków dokonywane są do końca miesiąca po wydaniu decyzji.

  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Dziwnów
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • Niebieska Linia
  • Telefon Zaufania