herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

W Gminie Dziwnów realizacją świadczenia wychowawczego zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie, ul. Mała 3; pokój nr 1,
tel. 91 3813786, tel./fax 91 3814282.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina wielodzietna będzie mogła otrzymać 500,00 zł na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1.200,00 zł netto.

Wnioski wraz z załącznikami o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 można składać od 1 sierpnia 2017 r. osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziwnowie lub drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego – Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS zamieszczonej na stronie www.empatia.mpips.gov.pl., systemu udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Platformy Usług Elektronicznych – PUE oraz banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 października 2017 r. i kończy się dnia 30 września 2018 r.

Na podstawie wniosków złożonych od 01.08.2017r. do 31.10.2017 r. ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego od miesiąca października 2017 roku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po tym okresie, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

W okresie świadczeniowym 2017/2018 rokiem bazowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2016. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Informacje będą również sukcesywnie umieszczane na stronie: www.ops.dziwnow.pl w zakładce Rodzina 500 +.

  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Dziwnów
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • Niebieska Linia
  • Telefon Zaufania