herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

Projekt dla osób powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego. 

Uczestnikiem projektu może być osoba w wieku 30 lat i więcej, zamieszkująca województwo zachodniopomorskie, będąca w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobieta i / lub osoba niepełnosprawna i / lub osoba w wieku 50+ i / lub osoba z wykształceniem co najwyżej średnim.

Projekt przewiduje poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo pracy (trener pracy) dla osób niepełnosprawnych, szkolenie zawodowe i / lub staż zawodowy.

Udział w projekcie jest bezpłatny, dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej:

http://unipromotion.pl/fabryka

 

  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Dziwnów
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • Niebieska Linia
  • Telefon Zaufania