herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach:

1. Nabór Nr 1/2019 - Podejmowanie działalności gospodarczej

2. Nabór Nr 2/2019 - Rozwój działalności gospodarczej

Wszystkie informacje wraz z załącznikami i pozostałymi dokumentami dostępne są na stronie:

https://www.partnerstwowrozwoju.pl/index.php/aktualnosci

  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Dziwnów
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • Niebieska Linia
  • Telefon Zaufania