herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

Jesteś ofiarą przestępstwa ? Świadkiem ? Doznajesz przemocy np. w rodzinie ? Czujesz się osamotniony ? Szukasz pomocy ?

ZADZWOŃ + 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny - 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstwo raz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Linia pomocy Pokrzywdzonym spełnia następujące funkcje:

 • obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail - info@numersos.pl,
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,
 • upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym i świadkom,
 • informacja o Funduszu Sprawiedliwości

Poniżej strony internetowe na których umieszczone zostały wszystkie niezbędne informacje:

http://www.numersos.pl/index.php/pl-pl/

http://www.pokrzywdzeni.online/

http://www.swiadkowie.online/

http://www.samobojstwo.online/

http://www.dla-dziecka.online/

 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Dziwnów
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • Niebieska Linia
 • Telefon Zaufania