herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

Burmistrz Dziwnowa informuje, że na podstawie Porozumienia Partnerskiego z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego - Gmina Dziwnów przystąpiła do realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 "Region dla Rodziny".

Podjęte współdziałanie umożliwia uzyskanie przez mieszkańców Gminy Dziwnów Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora, uprawniających jej posiadaczy do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty biorące udział w realizacji zadania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Powyższy program poszerza i uatrakcyjnia działania podejmowane na rzecz rodzin i seniorów. Celem wprowadzenia Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora jest:

 1. promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz upowszechnianie działań na rzecz rodziny wielodzietnej,
 2. wspieranie rodzin wielodzietnych w regionie, w tym wzmocnienie ich kondycji finansowej,
 3. zwiększanie rozwojowych i życiowych szans dzieci wychowujących się w rodzinach korzystających z Karty,
 4. zachęcanie rodziców do wspólnego spędzania czasu z dziećmi, w szczególności do korzystania z dóbr kultury i innych atrakcji dostępnych na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 5. budowanie przychylnego rodzinom klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji,
 6. promowanie wartości wieku dojrzałego, poprzez włączanie osób 60+ w aktywność społeczną,
 7. wspieranie seniorów w regionie, w tym wzmocnienie ich kondycji finansowej,
 8. zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury i innych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Przyznanie Kart następuje na podstawie wniosku złożonego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziwnowie, ul. Mała 3, pokój numer 4.

Karty wydawane są bezpłatnie. 

Aktualny wykaz ulg i uprawnień znajduje się na stronie:  http://rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg/

Dodatkowe informacje dostępne są w: 

 • Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny: Regulamin ZKR
 • Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Seniora: Regulamin ZKS

WNIOSKI SĄ RÓWNIEŻ DOSTĘPNE POD NIŻEJ ZAMIESZCZONYMI STRONAMI INTERNETOWYMI:

 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Dziwnów
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • Niebieska Linia
 • Telefon Zaufania