herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

PROGRAM POMOCY DZIECIOM jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Procedury programu zostały tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Ososby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Po analizie dokumentów uruchomiony zostaje kontakt z rodzinami wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebą dokumentację i przesyłają do weryfikacji. 

 

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. P przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób śrdków decyduje rodzina. 

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 30 MARCA 2019 ROKU.

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej dostępnej przez stronę:

https://www.spes.org.pl/co-robimy/program-pomocy-dzieciom/informacje-szczegolowe-i-skladanie-wniosku

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

https://www.spes.org.pl/co-robimy/program-pomocy-dzieciom

  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Dziwnów
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • Niebieska Linia
  • Telefon Zaufania