herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziwnowie

Szukaj w serwisie

28 paź 2020
Aktualności
Marta Katarzyńska

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju"

INFORMACJA

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" opublikowała na stronie internetowej http://www.partnerstwowrozwoju.pl/ ogłoszenia naborów wniosków o dofinansowanie w następujących zakresach:

 • wzmacnianie kapitału społecznego
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego
 • promowanie obszaru objętego LSR
 • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

czytaj więcej

26 paź 2020
Aktualności
Marta Katarzyńska

SOLIDARNOŚCIOWY KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

Ogłoszony program koordynuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.  W ramach Korpusu uruchomiona została specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów powyżej 70 roku życia. Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię. 

SENIORZE, MASZ WIĘCEJ NIŻ 70 LAT I POTRZEBUJESZ WSPARCIA ?

 1. Zadzwoń na infolinię pod numer 22 505 11 11
 2. Osoba z infolinii przekaże Twój numer do Ośrodka Pomocy Społecznej w Twojej Gminie
 3. Czekaj na telefon pracownika Ośrodka, który skontaktuje się z Tobą i ustali wszystkie szczegóły
 4. Dostarczone zostaną Tobie produkty lub leki o które prosiłeś

 

 

czytaj więcej

24 wrz 2020
Aktualności
Marta Katarzyńska

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

SIEĆ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM

Jesteś ofiarą przestępstwa ? Doznajesz przemocy np. w rodzinie ? Czujesz się osamotniony ? Szukasz pomocy ?

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

 

czytaj więcej

20 lip 2020
Aktualności
Marta Katarzyńska

Fundusz Klucz Nadziei - bezpłatna pomoc psychologiczna

Fundacja Klucz Nadziei udzieli bezpłatnej pomocy psychologicznej osobom, które szczególnie ciężko radzą sobie podczas trwania COVID-19. Izolacja sprzyja stanom lękowym i depresyjnym, co może być bezpośrednią przyczyną sięgania po środki odurzające, przemoc, zachowania autoagresywne. Fundacja Klucz Nadziei wychodzi naprzeciw i oferuje pomoc zarówno chorującym psychicznie, uzależnionym, o obniżonym nastroju, a także ich rodzinom. Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne będzie mogło odbywać się on-line w formie teleporad. 

czytaj więcej

 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Dziwnów
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • Niebieska Linia
 • Telefon Zaufania